“บทบาทของเภสัชกรในด้านสาธารณสุข: ข้อมูลเชิงลึกจากโครงการเภสัชกรรม”

วิธีสร้างรายได้ด้วยโปรแกรมเครือข่ายร้านขายยา
หนึ่งในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สุดที่ช่างเทคนิคร้านขายยาทุกคนต้องค้นหาคือคำจำกัดความของเปอร์เซ็นต์ ฉันรู้ว่าพวกเราส่วนใหญ่มีแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ เมื่อเราได้คะแนน 95% จากการประเมินคำถาม 100 ข้อ เราก็ตอบถูก 95 ข้อจากคำถาม 100 ข้อ หากคุณได้รับ 90% จากข้อสอบ 50 ข้อ แสดงว่าเราตอบถูก 45 ข้อที่เกี่ยวข้องกับคำถาม 50 ข้อของคุณ เพื่อให้ได้คำตอบ เราหาร 45 ด้วย 50 และเราได้ 0.9 หรือ 90% จนถึงตอนนี้นี่อาจเป็นสิ่งที่เราส่วนใหญ่เข้าใจอยู่แล้ว ลองใช้ครีมไฮโดรคอร์ติโซน 2.5% หรือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ดูไหม เปอร์เซ็นต์ของยาเหล่านี้หมายถึงอะไร?

12. จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมใน Medicare Part Pharmacy Software  D (ส่วนแผนยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์) ซึ่งแตกต่างจาก Medicare ส่วน A และ B ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพียงเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดที่จ่ายให้กับคุณ คุณอาจต้องศึกษากองข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลูกค้า

มีกฎและข้อบังคับมากมายที่ควบคุมการจำหน่ายยา ในฐานะช่างเทคนิคเภสัชกรรม คุณจะต้องตระหนักรู้กฎหมายต่างๆ มากมายและปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นอยู่เสมอ คำถามทดสอบบางข้อยังจะตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ด้วย ดังนั้น การสอบฝึกหัดอาจช่วยแต่ละบุคคลได้

ทันทีที่คุณพบกับผู้สัมภาษณ์ ให้พิจารณาความคิดริเริ่มในการพัฒนาสายสัมพันธ์ / จุดประกายการสนทนาสั้นๆ (เช้านี้รถติดมาก วันที่สวยงาม ฯลฯ) ยิ้มและแยกสายตาระหว่างผู้สัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ของคุณ ร้านขายยา ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะพูดและสบตากับบุคคลที่ถามข้อกังวล

ทำไมความเป็นจริงถึงทำลายล้าง? ประการหนึ่งคือ ยาแต่ละชนิดอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับยาชนิดอื่นได้ หากคุณมีใบสั่งยาต่อเนื่องสำหรับยา bp ที่คุณกรอกไปที่ร้านขายยาในบริเวณใกล้เคียง เภสัชกรในบริเวณใกล้เคียงจะมีข้อมูลดังกล่าวบันทึกไว้ ไปพบแพทย์ที่คลินิกแบบวอล์คอินแล้วให้ยาปฏิชีวนะ ยาเหล่านั้นอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบ สำหรับผู้ที่มีใบสั่งยายาปฏิชีวนะกรอกโดยใช้สารเติมแต่ง ร้านขายยา เภสัชกรอาจไม่ยินดีที่จะเตือนคุณเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่อาจถึงแก่ชีวิตได้

ขั้นตอนที่สามคือการฝึกฝน มันเป็นสิ่งสำคัญขั้นตอนหนึ่งที่ดี การอยู่ในห้องเรียนและการได้รับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ แต่มีคนรู้จักวิธีการส่งใบสมัครซึ่งเป็นความรู้ที่เราเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมในชีวิตจริง

28. บริษัทยารายใหญ่หลายแห่งกำลังกำหนดให้ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ได้รับ Medicare Part D โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือของตน บริษัทเหล่านี้กำลังบังคับให้ผู้อาวุโสเข้าร่วมโครงการ “สมัครใจ” ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง มูลนิธิ AstraZeneca เป็นมูลนิธิกลุ่มแรกที่ดำเนินการดังกล่าว